Sázavský klášter – hudební kulturní kalendář pro rok 2022

Pátek
10.6.2022
od 18:00
NOC KOSTELŮMše svatá, hudební vystoupení, výtvarné dílničky,
mimořádné prohlídky zdarma.
Sobota
25.6.2022
od 19:30
Pěvecký koncert děl z období renesance, baroka,
klasicismu, romantismu a lidové
písně 20.století.
Zpívá: pěvecký sbor Chorus Laneum Praha
Skladby: viz program.
Neděle
10.7.2022
od 10:30
V rámci mše svaté:
zpívaná Doušova staroslověnská mše (Missa glagoljskaja).
Mše svatá k uctění sv. Prokopa.
Zpívá :Sázavský chrámový sbor a sólisté z VUS Praha.
Skladby: Karel Douša
(Missa glagoljskaja).
Sobota
23.7.2022
od 17:00
Varhanní koncert:
2. ročník představení zrekonstruovaných Sázavských varhan.
Interpret: Přemysl Kšica
Skladby: program bude upřesněn.
Sobota
20.8.2022
od 17:00
Houslový koncert.Interpret :Tereza Horáková
Skladby: barokní skladby

Sobota
1.10.2022
od 17:00
KONCERT JE ZRUŠEN
Pěvecký koncert za doprovodu varhan k uctění
sv. Václava.
Interpreti: Karolina Krejčí, Klára Ledvinová a Jakub Potoček.
Skladby: barokní zpěv, varhany, housle.
Neděle
25.12.2022
od 10:30
Česká mše vánoční od J.J.Ryby v rámci Vánoční bohoslužby.Interpreti: solisté a zpěváci VUS Praha, Sázavský chrámový sbor a orchestr KMČ pod vedením dirigenta Viktora Hrušky.
Skladby: J.J.Ryba Česká mše vánoční.