4. neděle v mezidobí

Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno. (Žl 106,47)

mše sv. v Ratajích v 8:30

Datum

Led 30 2022
Expired!

Čas

8:30