Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024:

Příprava dětí na 1. svaté přijímání – pátek 16:00 na faře v Sázavě

Máte-li zájem přidat se ještě v průběhu školního roku nebo vytvořit skupinku dětí v jiné obci naší farnosti, kontaktujte nás.
Mládež zveme na společenství (každou první sobotu v měsíci na faře v Sázavě od 18 do 19 hodin) nebo na adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí (každou sobotu v kostele sv.Prokopa v Sázavě od 19 do 20 hodin).