O farnosti

Farnost v Sázavě existuje od středověku, v pramenech je zmiňována poprvé roku 1405. Farnost s kostelem sv. Prokopa jako svým centrem vzniká po roce 1785, kdy byl zrušen klášter benediktinů.

Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy jako právnická osoba v současné podobě byla registrována roku 1994. Od 1. 7. 2009 byly do farnosti Sázava připojeny historické farnosti Rataje nad Sázavou, Úžice u Kutné Hory a farnost Stříbrná Skalice, a tím vznikla farnost v dnešní rozloze. Prakticky to znamená, že novou farnost spravuje jediný duchovní, že se sloučil také majetek všech dřívějších farností, vede se jedno účetnictví, jedna matrika atd. Z duchovního hlediska to znamená, že věřící původních několika farností si uvědomují, že nyní patří k sobě, mají společný farní domov, věnují svou službu a modlitbu celé rozsáhlé sázavské farnosti.

Od začátku března 2019 do května 2021 probíhala rozsáhlá rekonstrukce Svatoprokopského poutního areálu v Sázavském klášteře. Opravy kostela sv. Prokopa, protilehlé fary, gotického torza s věží a parteru mezi kostelem a farou se uskutečnily s výraznou podporou fondu EU: v Programu IROP (integrovaný regionální operační program) jsme obdrželi prostředky určené na regionální rozvoj. Bohoslužby se po dobu oprav kostela sv. Prokopa konaly v kostele sv. Martina ve staré Sázavě, velkoryse zapůjčeném městem Sázava. Nyní se v kostele sv. Prokopa konají farní i poutní bohoslužby, na faře bydlí farář a probíhají tam katecheze, duchovní obnovy a další programy farnosti,
např. farní dny, zkouší tam chrámový sbor. V prostorách fary se také nachází infocentrum poutního místa s prodejem vstupenek na prohlídkový okruh Český patron svatý Prokop a s obchůdkem s devocionáliemi a památkami.

Fara v Úžicích je zrekonstruovaná a obydlená. Fara v Ratajích nad Sázavou (bývalý hrad Pirkštejn) je v pronájmu, tedy používá se a udržuje. Fara ve Stříbrné Skalici byla navrácena v restituci v červnu 2017, nyní probíhá její stavební rekonstrukce.

Kromě pravidelných mší svatých ve farnosti každou sobotu bývá adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Jednou za měsíc probíhá společenství. Každoročně se zapojujeme do Noci kostelů. Již řadu let se modlí Živý růženec. Občas bývá nějaká mimořádná akce pro děti, které jinak pravidelně každý týden mají výuku náboženství. Již přes deset let se ve farnosti koná Tříkrálová sbírka České katolické charity. Slavnostní bohoslužby (pouť, velké svátky) doprovází svým zpěvem Sázavský chrámový sbor, který byl do roku 2022 veden Janem Neprašem (zemřel 17.1. 2022 ve věku 91 let).

Ve farnosti působí místní skupina Orla.