Sázavské varhany

Původní varhany z doby prvotního vybavení kostela (do roku 1696) ,starý Mundtův nástroj, byl převezen spolu s hlavním oltářem do štolmířského kostela.

Tyto varhany, které můžete vidět dnes byly postaveny roku 1756.

  • 1756 stavba varhan, v.s. Anton Martin Köpfl, II/15(autor není jednoznačně prokázán)
  • 1819 oprava, ladění, Leopold Sauer z Prahy
  • 1847 oprava varhan, Anton Sieger
  • 1856 oprava varhan, Anton Sieger
  • 1927 oprava varhan, dispoziční změny, nový měch, Augustin a Josef Paštikové
  • 1940 vestavba nového stroje do staré skříně za použití pův. píšťalového fondu, Karel Urban, II/13, pk (přestavba v romantickém duchu)
  • 2005 konzervace, čištění, M. Poláček
  • 2012 oprava varhan, R. Stehlík, oprava prospektových píšťal, Š. Kopeček
  • 2019-2021 generální rekonstrukce a přestavba do barokního stylu Rudolf Valenta – Zbraslav

V rámci nové rekonstrukce je odborníci kompletně zrekonstruovali zpět do barokní podoby. Vnější části, hlavně původní skříň, jsou opraveny a vnitřní, jako jsou píšťaly nebo vzdušnice, jsou vyrobeny nově. Rovněž bylo vráceno mechanické ovládání píšťal. Poprvé se staronové varhany opět rozezněly v roce 2021 (20.5.2021)

Rekonstrukci provedl varhanář pan Valenta ze Zbraslavi. Varhany mají dva manuály a jeden pedál a 19 rejstříků. Píšťal kovových je 765 ks a dřevěných 234 ks. Nově byl postaven positiv v zábradlí varhanního kůru,který má 756 ks píšťal kovových a 108 ks píšťal dřevěných. Celkem mají varhany 1863 ks píšťal. Podrobnější popis obsahuje závěrečná restaurátorská zpráva z 13.6.2021.