Společenství (nejen mladých)

Scházíme se na faře v Sázavě každou první sobotu v měsíci v 18 hodin, kromě prázdninových měsíců. Od 19 hodin navazuje hodinová adorace před Nejsvětější Svátostí vystavenou v monstranci v kostele sv. Prokopa. Poté se zájemci mohou ještě ohřát na faře a pokračovat v rozhovoru.

Předpokládaná témata, kterým se budeme ještě v roce 2023/24 věnovat:

11.5. 2024 Duch Svatý (termín posunutý kvůli farní pouti 4. 5.)

1.6. 2024 Nejsvětější Trojice

Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 605 985 362.

Adorace

Každou sobotu od 19 do 20 hodin se koná tichá adorace před Nejsvětější Svátostí vystavenou v monstranci v kostele sv. Prokopa v Sázavě. Kdokoliv je zván k účasti.

Dále míváme delší eucharistické adorace před svátkem sv. Prokopa v červenci, na Silvestra nebo při jiných příležitostech – sledujte aktuální ohlášky. Podle zájmu lze zorganizovat adorace navíc nebo je prodloužit nad rámec běžných zvyklostí – kontaktujte nás na tel. 605 985 362.