Společenství (nejen mladých)

Scházíme se na faře v Sázavě každou druhou sobotu v měsíci v 18 hodin. Od 19 hodin navazuje hodinová adorace před Nejsvětější Svátostí vystavenou v monstranci v kostele sv. Prokopa. Poté se zájemci mohou ještě ohřát na faře a pokračovat v rozhovoru.

Předpokládaná témata, kterým se budeme v roce 2021/22 věnovat:

  1. Sázava, specifika poutního místa 11. 12. 2021
  2. Práce s Písmem, rozjímavá modlitba 8. 1. 2022
  3. Eucharistie – největší zázrak na Zemi 12. 2. 2022
  4. Kříž a spojení s Kristem v oběti 12. 3. 2022
  5. Ctnost pokory 9. 4. 2022 (změna! již 2.4.2022)
  6. Panna Maria a dějiny spásy 14. 5. 2022
  7. Všeobecné kněžství věřících 11. 6. 2022

Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 605 985 362.

Adorace

Každou sobotu od 19 do 20 hodin se koná tichá adorace před Nejsvětější Svátostí vystavenou v monstranci v kostele sv. Prokopa v Sázavě. Kdokoliv je zván k účasti.

Dále míváme delší eucharistické adorace před svátkem sv. Prokopa v červenci, na Silvestra nebo při jiných příležitostech – sledujte aktuální ohlášky. Podle zájmu lze zorganizovat adorace navíc nebo je prodloužit nad rámec běžných zvyklostí – kontaktujte nás na tel. 605 985 362.