SÁZAVSKÝ KLÁŠTER – OBNOVA POUTNÍHO MÍSTA

Záměr řeší památkovou obnovu zásadní části areálu národní kulturní památky Sázavského kláštera. Jedná se o celkovou obnovu fary, kostela sv. Prokopa s kryptou, torza gotického trojlodí s věží a úpravu parteru mezi všemi třemi objekty.

V případě fary se jedná o úpravu pro komunitní účely farnosti a pro obytné účely administrátora farnosti nebo faráře farnosti (dispoziční úpravy, doplnění sociálního a provozního zázemí).

Obnova kostela a torza s věží počítá převážně s rozsáhlými sanačními a restaurátorskými pracemi jak v interiéru, tak v exteriéru zajišťující větší životnost těchto objektů bez výrazného vlivu na způsob jejich užívání. Architektonický koncept v případě kostela počítá s doplněním výstavních prostor na empórách a dále s celkovou rehabilitací krypty pod presbytářem.

V případě parteru se jedná o jeho celkově nové koncepční pojednání z pohledu výškového rozložení terénu, vedení přístupových cest a řešení povrchů. Prostor před kostelem koncept uvažuje jako nový liturgický prostor, prostor pro slavení poutních bohoslužeb.

Realizace obnovy Sázavského kláštera započala v roce 2019, a byla ukončena v roce 2021.

LOKALITA
Sázava, Černé Budy

ZADAVATEL
Římskokatolická farnost Sázava – Černé Budy
Zámecká čp. 75 285 06 Sázava

PROJEKTANT
Studio acht, spol. s r.o.
sídlo firmy: Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 – Jinonice

DODAVATEL
Gema Art International s.r.o.
Sídlo firmy: Tychonova 18, 160 00 Praha 6