Zvony sv. Prokop, sv. Ludmila a sv. Václav

Do vysoké věže s vzácným reliéfem Kristovy tváře na svorníku podvěžní kaple u monumentálního torza jižní lodi nedostavěného gotického kostela z rudého pískovce (arkózy) sv. Prokopa v Sázavě – Černé Budy byly zavěšeny v roce 1992 do barokní zvonové stolice postavené na štenýřové konstrukci dva bronzové zvony.

Velký zvon tónu gis1 o hmotnosti 620 kg nese jméno zakladatele Sázavského kláštera sv. Prokopa a menší zvon tónu h1 o hmotnosti 340 kg je zasvěcený sv. Ludmile.

Třetí zvon „sv. Václav“ tónu d2 o hmotnosti 250 kg požehnal a slavnostní bohoslužbu celebroval český primas, pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk při svatoprokopské pouti v červenci roku 2004 na výročí 800 let od kanonizace (4. 7. 1204) sv. Prokopa a výročí 951 let od jeho smrti († 25. 03. 1053). Zvon byl zavěšen do krajní pozice zvonové stolice a 28. září 2004 na svátek sv. Václava se zvon poprvé rozezněl se stávajícími zvony.

Zvony jsou zavěšené na dubových hlavách kovanými třmeny zajištěnými prstenci. Srdce zvonů jsou klasická s pěstmi a výpustkami.

Zvony jsou poháněny elektrickými pohony s lineárními motory. Pravidelné zvonění spínají denní a týdenní hodiny řízené radiovým signálem DCF a nahodilé zvonění je spínané dálkovým ovládáním.

Největší zásluhu na doplnění nových zvonů do věže měl sázavský písmák Karel Král, který zažil spuštění a rekvírování zvonů ve druhé světové válce.

Karel Král a jeho přátelé stáli u samého zrodu myšlenky pořízení nových zvonů, kterou dovedli až do úspěšného dokončení díla s přispěním farnosti Sázava – Černé Budy, Národního památkového ústavu, Města Sázava a mnoha jednotlivců.

Osobnost pana Karla Krále má také největší podíl na zásluze záchrany oltářů sv. Martina a sv. Panny Marie, které jsou instalovány v zimní kapli (sv. Martina) a jižní lodi kostela (sv. P. Marie),kdy je na malém vozíčku odstěhoval z rušeného kostela sv. Martina v Sázavě do kláštera a za pomoci přátel a své rodiny uložil v patře jižní boční lodi vč. části varhan a tak ho zachránil před vyhozením a zničením.