Cenový výměr 01/2022 pro stanovení vstupného na rok 2022

Přijímáme hotovostní platby nebo elektronickým platebním prostředkem v české měně (Kč/CZK). Po předchozí domluvě je možná i platba na fakturu.

Vstupenky na prohlídku areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře – farní okruh „Český patron sv. Prokop “ zakoupíte pouze v pokladně na faře, kterou najdete přímo uprostřed areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře.

Vstupné od 1. dubna 2022

Základní vstupné

Dospělí

140,- Kč

Snížené vstupné

Studenti do 26 let (po předložení platného průkazu)
Senioři od 65 let (po předložení platného průkazu)
Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu)

110,- Kč

Snížené vstupné

Děti a mládež 6 -17 let

50,- Kč

Rodinné vstupné

2 dospělí + 1-10 děti ev. mládež od 6 do 17 let

300,- Kč

Hromadné vstupné (předem ohlášené zájezdy dětí a studentů)

Jednotné vstupné bez možnosti uplatnění slev

100,- Kč

Snížené hromadné vstupné (předem ohlášené zájezdy) malý okruh

Děti a mládež od 6 do 17 let, ZTP, ZTP/P, studenti do 26 let s platným studentským průkazem

70,- Kč

Základní vstupné malý okruh

Jednotné vstupné bez možnosti uplatnění slev

50,- Kč

Slevy ze vstupného jsou poskytovány:

studentům do 26 let (po předložení platného průkazu),
seniorům od 65 let (po předložení platného průkazu),
držitelům průkazů ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu).

Vstup zdarma je poskytován:

dětem do 6 let i v organizovaných skupinách,
ZTP/P – pouze průvodcům (po předložení platného průkazu),
dětem a mládeži do 17 let – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,
pedagogickému doprovodu u skupiny žáků či studentů nad 10 osob (při hromadné platbě).

Tento výměr vychází z cen v místě a čase obvyklých. Cenový výměr č. 01 / 2022 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022 a ruší cenový výměr č. 02 / 2021

Farář: P. JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, v.r.