Cenový výměr 01/2024 pro stanovení vstupného na rok 2024

Přijímáme hotovostní platby nebo elektronickým platebním prostředkem v české měně (Kč/CZK). Po předchozí domluvě je možná i platba na fakturu.

Vstupenky na prohlídku areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře – farní okruh “Český patron sv. Prokop ” zakoupíte pouze v pokladně na faře, kterou najdete přímo uprostřed areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře.

Vstupné od 2. dubna 2024

Základní vstupné
jednotlivé

Dospělí

160,- Kč

Snížené vstupné
jednotlivé

Studentům do 26 let (po předložení platného průkazu)

seniorům od 65 let (po předložení platného průkazu)

držitelům průkazů ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu)

140,- Kč

Snížené vstupné
jednotlivé i hromadné

Děti a mládež 6 -17 let

50,- Kč

Rodinné vstupné

2 dospělí + 1-10 děti ev. mládež od 6 do 17 let

320,- Kč

Hromadné vstupné pro
předem ohlášené zájezdy

(hromadná skupina je od
10 osob platících)

Jednotné vstupné bez možnosti uplatnění dalších slev od 26 do 65 let.

120,- Kč

Hromadné vstupné pro předem ohlášené zájezdy (hromadná skupina je od 10 osob platících)

Studenti do 26 let s platným studentským průkazem,

seniorům od 65 let (po předložení platného průkazu )

držitelům průkazů ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu).

100,- Kč

Základní vstupné malý okruh (jen při jeho vyhlášení či objednávce)

Jednotné vstupné bez možnosti uplatnění jakýkoliv slev.

70,- Kč

Slevy ze vstupného jsou poskytovány:

studentům do 26 let (po předložení platného průkazu),
seniorům od 65 let (po předložení platného průkazu),
držitelům průkazů ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu).

Vstup zdarma je poskytován:

dětem do 6 let i v organizovaných skupinách,
ZTP/P – pouze průvodcům (po předložení platného průkazu),
dětem a mládeži do 17 let – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,
pedagogickému doprovodu u skupiny žáků či studentů nad 10 osob (při hromadné platbě).

Tento výměr vychází z cen v místě a čase obvyklých. Cenový výměr č. 01 / 2024 nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2024 a ruší cenový výměr č. 01 / 2023

Farář: P. JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, v.r.