POTŘEBOVALI BYSTE SI POHOVOŘIT S KNĚZEM?

Kontaktujte mě telefonem nebo e-mailem, případně přijďte na kteroukoliv bohoslužbu podle rozpisu, v krátkosti se Vám budu věnovat hned nebo se dohodneme na termínu a místě schůzky. Jsem Vám k dispozici kdykoliv mimo pondělí; volejte opakovaně, můžu mít zrovna mši svatou nebo nějaké jednání.

CHTĚLI BYSTE NECHAT SVÉ DÍTĚ POKŘTÍT?

Rodiče přijdou dohodnout křest dítěte předem; domluvíme se na křtu a přípravě, což bývá alespoň několik setkání. Budu od Vás potřebovat rodný listy dítěte, Váš oddací list a případně potvrzení o církevním sňatku. Ke křtu si připravíte křestní roušku a křestní svíci. Vaše dítě má mít kmotra nebo kmotru; má to být věřící katolík, sám pokřtěný a biřmovaný. K obřadu křtu se dostaví oba rodiče spolu s kmotrem/-y.

JSTE DOSPĚLÍ A MÁTE ZÁJEM SE PŘIPRAVIT KE KŘTU?

Přijetí křtu dospělým člověkem předchází období přípravy na křest, tzv. katechumenát, kdy se čekatel seznamuje s praktickým životem a s učením církve. Katechumenát trvá nejméně jeden rok. Dospělé církev křtí nejraději o Velikonocích. Křtěný musí sám vyznat svou víru v Boha a zříci se zla, na rozdíl od dítěte, za které toto činí rodiče.

CHCETE SE VZÍT A MÍT SVATBU V KOSTELE?

Snoubenci přijdou s dostatečným předstihem, alespoň jeden z Vás musí být pokřtěný katolík. V kostele se berou ti, kteří jsou rozhodnuti žít v manželství po způsobu křesťanů: prokazovat si lásku a úctu, být si věrni a nebránit se přijetí dětí. Příprava bude obnášet několik setkání.

PŘÁL SI VÁŠ PŘÍBUZNÝ CÍRKEVNÍ POHŘEB?

Kontaktujte mě, a vyjasníme si, co si přál zesnulý nebo jaký obřad si přejete Vy: průvod z domu, mši svatou v kostele nebo bohoslužbu slova v obřadní síni, rozloučení na hřbitově a uložení do hrobu nebo uložení urny.

CHTĚLI BYSTE POSKYTNOUT SVÝM DĚTEM NÁBOŽENSKOU VÝCHOVU?

Pro to není nutné, aby bylo pokřtěno dítě ani rodiče. Máme několik skupinek, kde se vyučuje katolické náboženství, ve škole i na faře: je možné, aby se děti připojily kdykoliv během školního roku nebo přišly se jenom nezávazně podívat. V případě zájmu lze vytvořit i další skupinku. Sledujte též pozvánky na jednotlivé akce pořádané pro děti během roku.

POTŘEBUJETE, ABY KNĚZ NAVŠTÍVIL NEMOCNÉHO?

Volejte kdykoliv, nebojte se mě obtěžovat. Nepřeslechněte prosbu Vašeho nemocného, když vyjádří touhu, aby ho navštívil kněz, a neodkládejte to. Nemějte také obavu sami se nemocného zeptat, zda nechce hovořit o duchovních záležitostech, a případně mně zavolat.

PŘEJETE SI, ABY KNĚZ POŽEHNAL VÁŠ DŮM ČI BYT?

Je to možné, rád požehnám Vaše obydlí, abyste v něm mohli pokojně žít.

P. Radim Cigánek