Program akcí ve farnosti v roce 2023

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUdálosti

26. 2.         Ne     Farní den

Postní doba          Křížové cesty (bude upřesněno)

11. 3.          Postní duchovní obnova  

25. 3.          So     970. výročí úmrtí sv. Prokopa, zahájení poutní sezony

29. 4.          So     Arcidiecézní pouť na Svatou Horu za duchovní povolání

Květen                 Májové pobožnosti (bude upřesněno)

20. 5.          So     Poutní mše sv. ve Stříbrné Skalici

(sv. Jana Nepomuckého)

2. 6.            Pá      Noc kostelů (Sázava, Stříbrná Skalice)

8. 6.            Ne     Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) v Sázavě

18. 6.          Ne     Farní den na zahradě

3. 7.            Po     Vigilie slavnosti sv. Prokopa: 19:00 pobožnost

k sv. Prokopovi, 20:00 – 22:00 eucharistická adorace

4. 7.            Út      Slavnost sv. Prokopa: 8:30 kolínská pouť,

10:30 malá (kněžská) pouť

9. 7.          Ne     Poutní mše svatá ke cti sv. Prokopa v 10:30

22. 7.          So     Poutní mše sv. u kapličky v Malovidech (P. M.Karmelská)

29. 7.          So     Poutní mše sv. ve Stříbrné Skalici-Rovné 18:00

(sv. Jakub Starší)

19. 8.          So     Poutní mše sv. v Úžicích (Nanebevzetí Panny Marie)

17. 9.          Ne     Poutní mše sv. v Choraticích (Panna Maria Bolestná)

24. 9.          Ne     Farní den

21. 10.        So     Poutní mše sv. v Podvekách (sv. Havel)

2. 11.          Čt      Památka všech věrných zemřelých – „dušičky“

5. 11.          Ne     Mše sv. a pobožnost na hřbitově ve Stříbrné Skalici-Rovné

prosinec     So     Adventní duchovní obnova (bude upřesněno)

4. 12.          Ne     Farní den + Mikulášská besídka