2. neděle v mezidobí

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno. (Žl 66,4)

Mše svatá v Sázavě

Datum

Led 16 2022
Expired!

Čas

10:30