Ohlášky a aktuální přehled bohoslužeb

Ohlášky 7. – 14. 4. 2024

Dnes, 7. 4., je 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství).

 V úterý je mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve středu je mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve čtvrtek je památka sv. Stanislava; mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní od 17:15 tzv. cesta světla.

Sobota je 2. v měsíci, tedy mše sv. ve Stříbrné Skalici v 18 hodin.

Příští neděle je 3. neděle velikonoční; mše sv. v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.