Ohlášky a aktuální přehled bohoslužeb

Ohlášky 5. – 12. 2. 2023

Dnes, 5. 2., je 5. neděle v mezidobí.

V úterý je mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve středu je mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve čtvrtek je mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je památka sv. Scholastiky; mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní krátká adorace.

Sobota je druhá v měsíci, tedy mše sv. ve Stříbrné Skalici v 16:30.

Příští neděle je 6. v mezidobí; mše svaté v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30. 

V neděli 26. 2. všechny srdečně zveme na další farní den – setkání farnosti po mši sv. na faře: oběd, slovo hosta, nakonec křížová cesta v přírodě.

V sobotu 11. 3. je plánovaná postní duchovní obnova s P. Jiřím Kordou.