Ohlášky a aktuální přehled bohoslužeb

Ohlášky 25. 9. – 2. 10. 2022

Dnes, 25. 9., je 26. neděle v mezidobí. V Ratajích dnes slavíme pouť a výročí posvěcení kostela.

V úterý je památka sv. Vincence z Paula; mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve středu je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa; mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve čtvrtek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela; mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je památka sv. Jeronýma; mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní krátká adorace.

Sobota je první v měsíci, tedy mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

Příští neděle je 27. v mezidobí; mše svaté v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

Dnes po mši sv. v Sázavě srdečně zveme všechny na farní den. Bude připraven oběd na faře, hlídání a program pro děti, společenský i duchovní program pro ostatní.

Kdo by se chtěl ve středu zúčastnit hlavní poutní mše sv. v 10 hodin ve Staré Boleslavi, hlaste se prosím u P. Radima.