Ohlášky a aktuální přehled bohoslužeb

Ohlášky 3. – 10. 12. 2023

Dnes, 3. 12., je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok.

V úterý je mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve středu je sv. Mikuláše; mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve čtvrtek je mše sv. v Sázavě v 8 hodin. 

V pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu; mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní krátká adorace.

Sobota je druhá v měsíci, tedy mše sv. ve Stříbrné Skalici v 16:30.

Příští neděle je 2. adventní; mše svaté v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

Dnes po nedělní mši svaté v Sázavě srdečně zveme všechny na farní den spojený s mikulášskou besídkou pro děti.

Adventní duchovní obnovu v naší farnosti plánujeme na sobotu 16. 12. – více informací najdete na nástěnce.